انگار دشمنی داره با من
خدا صبر بده ‎- zYa-Bushehr
میده ان شاالله ‎- خانوم میم
بهتر شدى؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: مرسی عزیزم ... خوبم شکر خدا ‎- خانوم میم