یکی تون منو ساب کنه بشه صدتا ... پیشاپیش از همکاریتون مچکرم ^__^
دس به دس برسونین ته صف ‎- خانوم میم
بیشتر از یه بار نمیتونم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همین که لایک کردین ایشالا میرسه به دست اهلش :دی ‎- خانوم میم
ایشالا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من نفر صدم بودم :دی ‎- Vivavida
@vivavida: ممنونم ممنونم تو شادی هاتون. جبران کنیم :)) ‎- خانوم میم