یکی تون منو ساب کنه بشه صدتا ... پیشاپیش از همکاریتون مچکرم ^__^
دس به دس برسونین ته صف ‎· خانوم میم
بیشتر از یه بار نمیتونم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همین که لایک کردین ایشالا میرسه به دست اهلش :دی ‎· خانوم میم
ایشالا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من نفر صدم بودم :دی ‎· Vivavida
@vivavida: ممنونم ممنونم تو شادی هاتون. جبران کنیم :)) ‎· خانوم میم