دو روزه توییت که میفرستم فیل میشه، میدونین چرا؟
منم! ‎- ابوهدی
@abouhoda: عه چرا؟ توییت های ملت رو میاره ها . فقط سند نمیکنه ‎- خانوم میم