یه چند تا سوال کلیدی دیگه هم دارم که چون واقعا نمیشه اینجا در مورد جوابشون بحث کرد ترجیح میدم ننویسم :دی
کامنت دیزیبل :))) ‎- Dr.RoHo
کار خیلی بدیه ;) ‎- خانوم میم