یه چند تا سوال کلیدی دیگه هم دارم که چون واقعا نمیشه اینجا در مورد جوابشون بحث کرد ترجیح میدم ننویسم :دی
کامنت دیزیبل :))) ‎· Dr.RoHo
کار خیلی بدیه ;) ‎· خانوم میم