من از این به بعد همه ی دغدغه هام رو اینجا مطرح میکنم. گاهی سوالای خوبی میپرسید :دی
به چالش کشیده شدن رو دوست دارم :)) ‎· خانوم میم