توی دنیای علت و معلول ها زندگی میکنیم ... اگه خودتو از بالای ساختمون بندازی پایین میمیری ، تقصیر خداست این؟ گاهی چقدر غیرمنصفانه نگاه میکنیم به همه چیز... پر از تعصب ... پر از پیش داوری ...
اگه خدا قول بده انقده دنبال مقصر نباشه تا مجازاتش کنه بنده خدا هم دیگه خدا رو مقصر نمیدونه ‎· Caspian
کاش خدا رو درست بهمون معرفی کرده بودن . از بچگی هی گفتن اینکارو نکن میری جهنم، اونکارو نکن میری جهنم، حالا ما از خدا یه چیز وحشتناک تو ذهنمونه ... @caspianir ‎· خانوم میم