چایِ اصلِ لاهیجان دم کردم بیا و ببین ... بح بح
بیاییم و ببینیم فقط؟ یا بیاییم و بخوریم؟!! ‎· اویس
نوش جان ‎· جولیا پندلتون
@oveis: شما سوهانش رو بیارین، چای مهمون ما :دی ‎· خانوم میم
@mousaviam2: ممنونم :* ‎· خانوم میم