چایِ اصلِ لاهیجان دم کردم بیا و ببین ... بح بح
بیاییم و ببینیم فقط؟ یا بیاییم و بخوریم؟!! ‎- اویس
نوش جان ‎- جولیا پندلتون
@oveis: شما سوهانش رو بیارین، چای مهمون ما :دی ‎- خانوم میم
@mousaviam2: ممنونم :* ‎- خانوم میم