مادر شوهرم گفتن میای بریم فلان جا؟ گفتم نه! ازتون ناراحتم پس نمیام :دی ... همچین عروس صاف و صادقی هستم
بعد چى گفت بهتون؟ :)) ‎· بــــــــــاران!
الان زنده ای؟ ‎· sousan
افرين ‎· Avang
@azadehgh65: توضیح دادن رفع سوء تفاهم شد :دی ‎· خانوم میم
@sousan از سمت مادر شوهر که مشکلی نبود. منتها اگه همسر ببینه این فید رو نمیدونم زنده میمونم یا نه :دی ‎· خانوم میم
@avang مچکرم :)) ‎· خانوم میم