مادر شوهرم گفتن میای بریم فلان جا؟ گفتم نه! ازتون ناراحتم پس نمیام :دی ... همچین عروس صاف و صادقی هستم
بعد چى گفت بهتون؟ :)) ‎- بــــــــــاران!
الان زنده ای؟ ‎- sousan
افرين ‎- Avang
@azadehgh65: توضیح دادن رفع سوء تفاهم شد :دی ‎- خانوم میم
@sousan از سمت مادر شوهر که مشکلی نبود. منتها اگه همسر ببینه این فید رو نمیدونم زنده میمونم یا نه :دی ‎- خانوم میم
@avang مچکرم :)) ‎- خانوم میم