چقد بعضیها ساده و بی آلایش زندگی میکنن ... دیدین از این آدم ها؟
هرروز توی آینه میبینم :دی :" ‎- sousan
سوسن :))))) ‎- خانوم میم
اونا زندگی میکنن، زندگی ‎- Ehsan Sh