چقد بعضیها ساده و بی آلایش زندگی میکنن ... دیدین از این آدم ها؟
هرروز توی آینه میبینم :دی :" ‎· sousan
سوسن :))))) ‎· خانوم میم
اونا زندگی میکنن، زندگی ‎· احسان