تنها زمانی که ذهنم رهاست از همه ی دغدغه های زندگیم، موقع درس خوندنهی ...یه جوری که دلم میخواد کنکور قبول نشم و یه سال دیگه همین روند رو داشته باشم
چه کاریه خب؛ بجای کتاب های مزخرف درسی بشین رمان بخون؛ از ادبیات کلاسیک؛ خیلی لذتبخشه ‎· احسان
@ehsan957 دوست دارمشون ... میونه ای با داستان ندارم ‎· خانوم میم