ایناییی که مبل هاشون کاور داره رو درک نمیکنم اصلا ...
ما نیز هم ‎· zYa-Bushehr
اینا زیاد زندگی را جدی گرفتن ‎· احسان
@ehsan957: والا ... اصلا لذت نمیشه برد از زندگی اینجوری ‎· خانوم میم
خو پ چرا خريدن؟ تازه مهمونم مياد بر نميدارند اون كاور كوفتى رو :( ‎· بــــــــــاران!