من معمولا روسری نمی خرم ... از مامانم بلند میکنم :دی
آفرین ‎· احسان
واقعا؟ هيچى لذت خريد روسرى نميشه اونم زياد زياد :)) ‎· بــــــــــاران!
مامان و مامانبزرگم از من بلند مى كنند :)) ‎· بــــــــــاران!
منم یشتر وقتها :دی ‎· ♥rehanefarahani♥
@azadehgh65: بلند کنی لذتش بیشتره. باور کن :)) ‎· خانوم میم
خونه داییم یه زمان که بچه ها هنوز ازدواج نکرده بودن هر کی صبح زودتر بیدار میشد لباس قشنگها رو اون میپوشید و میرفت ، دختر و پسر هم فرق نمیکرد :))) ‎· Dr.RoHo