مربی شنام مجرده ، امروز میگفت عادم میترسه ازدواج کنه، هر کیو میبینی یا طلاق گرفته، یا داره به طلاق فک میکنه، یا خودشو زده به بی خیالی ... هر کی میگه داره ازدواج میکنه دلم براش میسوزه
منم تایید میکنم:دی اسماعیلی یک مجرد:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چی بگم. هم موافقم هم نه! زندگی های موفق هم کم نیستن ‎· خانوم میم
دور و بر من کمن ‎· SaeedTheGiraffe ?
توقع ها از زندگی مشترک عوض شده ‎· خانوم میم