یا مولانا ... یا صاحب الزمان
خیلی خوبه ما شیعه ها به یه آینده ی بی نقص امید داریم ... امیده که آدم رو زنده نگه میداره ‎· خانوم میم