کشک بادمجون دامغانی پختیدم :دی ... عالی بود . عالی بود . اصلا بهش نمیومد انقدر لذیذ باشه