میشه یکی اینو برای من توضیح بده؟ اخبار بیست و سی گفت که حضور 250 کودک به همراه مادر در زندان و تلاش برای ساخت مهدکودک در زندان !!!!!! این یعنی چی؟ من نمیفهمم. برای چی بچه باید همراه مادرش تو زندان باشه؟؟؟؟
چى؟؟؟؟؟؟ ‎- بــــــــــاران!
توضیح خاصی نداره زنهایی که به زندان می افتن و باردارن همونجا وضع حمل می کنن و بچه همونجا می مونه مگر این که ولی خارج از زندان داشته باشه. که معمولا نداره ‎- Myri∂m
اوه :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
@myriam: نوزاد که مهدکودک نمیخواد! مهدکودک برای بچه های حداقل دو سه ساله ست ... بچه ای که میفهمه! گیریم که کسی هم نداشته باشه خارج از زندان. هیچ نهاد و موسسه ای نباید برای حمایتشون باشه؟بچه باید تو زندان باشه؟ بخدا دیوونه خونه ست مملکت ‎- خانوم میم
@azadehgh65: منم دقیقا همینجوری شدم :| ‎- خانوم میم
نه نمی گیرنشون. البته گاهی می فرستن یتیم خونه ولی خیلی وقتا مادر نگهش میداره پیش خودش/ نوزاد هم مهد میخواد. اینا دوره های کارآموزی دارن معمولا. وظایف دارن تو زندان. چند ساعتی بچه میره اونجا ‎- Myri∂m
@myriam: نمیدونم راستش من هنوز هضمش نکردم ‎- خانوم میم