پنج ساعت دیگه از بلاک اینستاگرام در میام :))
يعنى چى؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: شونصد نفر رو یه باره منشن کرده بودم، یه هفته بلاکم کرد بی عدب :دی ‎· خانوم میم
@azadehgh65: اره :دی ‎· خانوم میم