برنج رو سرخ میکنیم با پنیر خاکه و گردو و چایی شیرین می خوریم ... فک نکنم بدونین چه لذتی داره
نوچ نمى دونيم ‎· بــــــــــاران!
نوچ نمى دونيم ‎- بــــــــــاران! ‎· SaeedTheGiraffe ?
برنج خام رو؟ ‎· زبل خان
پنیر خاکه چیه؟ ‎· shompi
چیه؟! ‎· amink
@zebelkhan001: نه برنج پخته ... بیشتر برنجی که از شب مونده رو ... فک کنم شمالیای قدیمی برا صبحانه میخوردن :)) ‎· خانوم میم
@shompi: یه جور پنیره . بذار ببینم عکس ازش هست ‎· خانوم میم
@amink: خوشمزه س :)) البته فک کنم بیشتر برام نوستالوژیکه :دی ‎· خانوم میم
باید جالب باشه ‎· زبل خان