برنج رو سرخ میکنیم با پنیر خاکه و گردو و چایی شیرین می خوریم ... فک نکنم بدونین چه لذتی داره
نوچ نمى دونيم ‎- بــــــــــاران!
نوچ نمى دونيم ‎- بــــــــــاران! ‎- SaeedTheGiraffe ?
برنج خام رو؟ ‎- زبل خان
پنیر خاکه چیه؟ ‎- shompi
چیه؟! ‎- amink
@zebelkhan001: نه برنج پخته ... بیشتر برنجی که از شب مونده رو ... فک کنم شمالیای قدیمی برا صبحانه میخوردن :)) ‎- خانوم میم
@shompi: یه جور پنیره . بذار ببینم عکس ازش هست ‎- خانوم میم
@amink: خوشمزه س :)) البته فک کنم بیشتر برام نوستالوژیکه :دی ‎- خانوم میم
باید جالب باشه ‎- زبل خان