دلم میخواد کسایی که تو اینستا فالو کردم رو برسونم به دویست تا ... خیلی زیادن الان