طی یک حرکت جوگیرانه و احساسی، خونواده ی همسر رو برای شام دعوت کردم :دی ... از ساعت 8 تا 12 داشتم میدوییدم :دی
اوه اوه چه كردى پس :)))) ‎- بــــــــــاران!
عاره ولی خوب از پسش براومدم :)) #عروس_نمونه ‎- خانوم میم
زود باش گزارش بده ببينم چه طو برگزار شد؟ چى پختى؟ چيكارا كردى :))) ‎- بــــــــــاران!
چه تگم مى زنه برا خودش :))) ‎- بــــــــــاران!
هیچی ماکارونی:دی ‎- خانوم میم
ماكارانى تنها گذاشتى جلو خانواده همسر؟ O_o ‎- بــــــــــاران!
اره ما اهل تجمل نیستیم :)))))) ضمن اینکه تو یه ساختمونیم و رفت و امدمون زیاده :دی ... بعد هم همون ماکارونی دو ساعت وقت برد. همچین ساده هم نیستا :پی ‎- خانوم میم
يعنى هرجورى فكر مى كنم من جات بودم اين نبود رويه من :))))))) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: به قول آیه #ما_ساده_ها :دی ‎- خانوم میم
تازه مادر شوهر و خواهرشوهرم انقد خوشحال شدن دعوتشون کردم :)) اگه باعث تعجبت میشه بگم که جاری م هم بود :دی ‎- خانوم میم
يا خوده خداااا :)))) ‎- بــــــــــاران!