طی یک حرکت جوگیرانه و احساسی، خونواده ی همسر رو برای شام دعوت کردم :دی ... از ساعت 8 تا 12 داشتم میدوییدم :دی
اوه اوه چه كردى پس :)))) ‎· بــــــــــاران!
عاره ولی خوب از پسش براومدم :)) #عروس_نمونه ‎· خانوم میم
زود باش گزارش بده ببينم چه طو برگزار شد؟ چى پختى؟ چيكارا كردى :))) ‎· بــــــــــاران!
چه تگم مى زنه برا خودش :))) ‎· بــــــــــاران!
هیچی ماکارونی:دی ‎· خانوم میم
ماكارانى تنها گذاشتى جلو خانواده همسر؟ O_o ‎· بــــــــــاران!
اره ما اهل تجمل نیستیم :)))))) ضمن اینکه تو یه ساختمونیم و رفت و امدمون زیاده :دی ... بعد هم همون ماکارونی دو ساعت وقت برد. همچین ساده هم نیستا :پی ‎· خانوم میم
يعنى هرجورى فكر مى كنم من جات بودم اين نبود رويه من :))))))) ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: به قول آیه #ما_ساده_ها :دی ‎· خانوم میم
تازه مادر شوهر و خواهرشوهرم انقد خوشحال شدن دعوتشون کردم :)) اگه باعث تعجبت میشه بگم که جاری م هم بود :دی ‎· خانوم میم
يا خوده خداااا :)))) ‎· بــــــــــاران!