من همیشه وقتی خونواده ی همسر رو دعوت میکنم خیلی دست بالا میگیرم تو پیمانه ی غذا ... ولی تقریبا همیشه کم میاد :)) بس که دستپختم خوبه:دی
باران! اینو نخون دیگه :دی ‎· خانوم میم
ميشه بگم تو روحت؟ :)))) ‎· بــــــــــاران!
نه نمیشه :)) تقصیر من نیس که . غذام خوشمزه س :دی ‎· خانوم میم