وقتی مهمونی هات ساده باشی، همیشه از مهمون استقبال میکنی
اسمایلی من که فقط مردمو به صرف چای دعوت میکنم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
البته همون لیوان چای ها رو بعدش شستن سختمه :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: لیوان یک بار مصرف پیشنهاد میشه:دی ‎- خانوم میم
لیوان یه بار مصرف توهین به چاییه، متاسفانه با چایی نمیتونم اینطوری برخورد کنم :دی اگه نوشابه بود قطعا همین کارو میکردم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: یعنی بصیرتی که سعید درمورد چایی داره من کمتر دیدم کسی داشته باشه :) عالی عالی :دی ‎- آیــــه!
@aye خیلی ممنون، بالاخره چاییه دیگه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: واقعا از این زاویه نگاه نکرده بودما ... همون هرکی لیوان خودشو بشوره پس ‎- خانوم میم
@saye اگه میشستن چه میشد، هعی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
خود مهمون هم احساس راحتي بيشتري ميكنه ‎- ترانه لایف
@narges-esf: بله همینطوره ‎- خانوم میم