حالا به نظرم خیلی کشک ریختم توش . چی کار کنم؟ :)))()
چیزی به عنوان خیلی کشک تو غذا نداریم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: احسنت! امیدوارم بقیه هم نظرشون همین باشه :دی ‎· خانوم میم
کشک بیشتر زندگی شیرین تر :دی ... البته من یه بار کشک زیاد زدم روشن شد دیگه خیلی مجبور شدم نعنا داغشو زیاد کنم :دی ‎· MaryaM
@mimbs: اره اتفاقا طعمش خوب شد با اون همه کشک ‎· خانوم میم