حالا به نظرم خیلی کشک ریختم توش . چی کار کنم؟ :)))()
چیزی به عنوان خیلی کشک تو غذا نداریم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: احسنت! امیدوارم بقیه هم نظرشون همین باشه :دی ‎- خانوم میم
کشک بیشتر زندگی شیرین تر :دی ... البته من یه بار کشک زیاد زدم روشن شد دیگه خیلی مجبور شدم نعنا داغشو زیاد کنم :دی ‎- MaryaM
@mimbs: اره اتفاقا طعمش خوب شد با اون همه کشک ‎- خانوم میم