سخته زندگی بچه ها
سخت نگیر ‎· احسان
اوهوم هست.. ولی باید زندگی کرد ‎· ElnazGh
آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو بگریزم/ یاد شعر فروغ افتادم ‎· farzaaneh
@ehsan957: سخت میگیره بهم ‎· خانوم میم
@elnaz_gh: اوهوم ... منم مشغولم ‎· خانوم میم
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع/ سخت می‌گردد جهان بر مردمان سختکوش ‎· احسان