سخته زندگی بچه ها
سخت نگیر ‎- Ehsan Sh
اوهوم هست.. ولی باید زندگی کرد ‎- ElnazGh
آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه بر آنم که از تو بگریزم/ یاد شعر فروغ افتادم ‎- farzaaneh
@ehsan957: سخت میگیره بهم ‎- خانوم میم
@elnaz_gh: اوهوم ... منم مشغولم ‎- خانوم میم
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع/ سخت می‌گردد جهان بر مردمان سختکوش ‎- Ehsan Sh