این را توی کله ات فرو کن که زن ها با مردی که دوستش دارند ازدواج نمی کنند.زن وقتی دید کارد به استخوان رسیده و لازم است برای آینده اش یکی را انتخاب بکند،آن وقت می گردد و مردی را پیدا می کند که حدس می زند پدر خوب و شوهر خوبی از آب در می آید و می شود بهش تکیه کرد.فهمیدی؟وگرنه عشق حس خوشایندی است که امروز هست و فردا نیست. ملت عشق/الیف شافاک
خبرى نبوده گويا!
اینجا؟ ‎· Hadi.Yalin
اومدم يه سر ببينم چه خبره تو مكانمون!؟ مكانتون!؟
سلام
سلام ‎· Ehsan Sh
سلام! معتاد نشو! كم ميام اينجا@saeedlovely65 ‎· Selene
خوابم مياد
! طراحى از عكس شما
image.jpeg.jpgimage.jpeg.jpg
دیجیتال پینتینگ هم انجام میدید? ‎· ابوهدی
چه قشنککککک ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
سلام عسلا!
راستى بچه ها! سفارش طراحى از رو عكستون هم پذيرا ميباشيم و اينا!
نمونه کار هم داری? ‎· ابوهدی
اره! الان ميذارم ببينيد@abouhoda ‎· Selene
دقيقا نميدونم چرا لبامو اين ريختى كردم:)))
image.jpeg.jpg
شبیه این جاسوسای آلمانی شدی ((: ‎· mairyland
اخى! نترس نترس@arash ‎· Selene
كله سحرى اومدم ببينم چه خبره تو مكان!
به شدت خودمو عن كردم! حالا خوبه عن خاصى هم نيستما! ولى عن كه هستم!
تویتری هستی؟ ‎· Milad
صبح جمعه تون بخير گلاى تو مكان
طرح زوج و فرد از درب منزل هست ايا؟!
سوال دیشب همه از من :)) یکی گفت زنگ بزنیم از 110 بپرسیم ‎· Mamad
صبحتون به خير گلاى مكان
صبح به خیر :) ‎· alawee
داره صبح ميشه
تو واقعا کی می خوابی؟ ‎· farbod
ميبينى فربد!؟ من كلا يا سركارم يا بيدارم! خودمم نميدونم كى ميخوابم@farbod ‎· Selene
جدی ها، تو از منم بدتری ‎· farbod
ريدم به اين زندگى@farbod ‎· Selene
حوصله م سر رفته بود! اومدم ببينم چه خبره اينجا
منم ‎· AmirGT
يه روزم از فرجام برجام گذشت! من هنوز شوهر گيرم نيومدااا
اژانس گرفتم برم خونه! يه جنازه ى سيار ميباشم! شما چه خبر؟!
من يه موز برداشتم
عكسمو عوض كردم! پيشرفت كرده مكان
عكس پروفايلمو عوض كنم ببينم چى ميشه
تو مطب چشم پزشكى نشستم نوبتم بشه
حوصله ندارم
صبح شده! بيدار شيد
بیداریم.صبح بخیر ‎· جولیا پندلتون
اوا سلام! صبح بخير@mousaviam2 ‎· Selene
خاستگار برام اومد و تو نيامدى