Avatar for selene
این را توی کله ات فرو کن که زن ها با مردی که دوستش دارند ازدواج نمی کنند.زن وقتی دید کارد به استخوان رسیده و لازم است برای آینده اش یکی را انتخاب بکند،آن وقت می گردد و مردی را پیدا می کند که حدس می زند پدر خوب و شوهر خوبی از آب در می آید و می شود بهش تکیه کرد.فهمیدی؟وگرنه عشق حس خوشایندی است که امروز هست و فردا نیست. ملت عشق/الیف شافاک
Avatar for selene
خبرى نبوده گويا!
Comment
اینجا؟ ‎· Hadi.Yalin
Avatar for selene
اومدم يه سر ببينم چه خبره تو مكانمون!؟ مكانتون!؟
Avatar for selene
سلام
Comment
سلام ‎· احسان
Comment
سلام! معتاد نشو! كم ميام اينجا@saeedlovely65 ‎· Selene
Avatar for selene
خوابم مياد
Avatar for selene
! طراحى از عكس شما
Comment
دیجیتال پینتینگ هم انجام میدید? ‎· ابوهدی
Comment
چه قشنککککک ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
Avatar for selene
سلام عسلا!
Avatar for selene
راستى بچه ها! سفارش طراحى از رو عكستون هم پذيرا ميباشيم و اينا!
Comment
نمونه کار هم داری? ‎· ابوهدی
Comment
اره! الان ميذارم ببينيد@abouhoda ‎· Selene
Avatar for selene
دقيقا نميدونم چرا لبامو اين ريختى كردم:)))
Comment
شبیه این جاسوسای آلمانی شدی ((: ‎· mairyland
Comment
اخى! نترس نترس@arash ‎· Selene
Avatar for selene
كله سحرى اومدم ببينم چه خبره تو مكان!
Avatar for selene
به شدت خودمو عن كردم! حالا خوبه عن خاصى هم نيستما! ولى عن كه هستم!
Comment
تویتری هستی؟ ‎· Milad
Avatar for selene
صبح جمعه تون بخير گلاى تو مكان
Avatar for selene
طرح زوج و فرد از درب منزل هست ايا؟!
Comment
سوال دیشب همه از من :)) یکی گفت زنگ بزنیم از 110 بپرسیم ‎· Mamad
Avatar for selene
صبحتون به خير گلاى مكان
Comment
صبح به خیر :) ‎· alawee
Avatar for selene
داره صبح ميشه
Comment
تو واقعا کی می خوابی؟ ‎· farbod
Comment
ميبينى فربد!؟ من كلا يا سركارم يا بيدارم! خودمم نميدونم كى ميخوابم@farbod ‎· Selene
Comment
جدی ها، تو از منم بدتری ‎· farbod
Comment
ريدم به اين زندگى@farbod ‎· Selene
Avatar for selene
حوصله م سر رفته بود! اومدم ببينم چه خبره اينجا
Comment
منم ‎· AmirGT
Avatar for selene
يه روزم از فرجام برجام گذشت! من هنوز شوهر گيرم نيومدااا
Avatar for selene
اژانس گرفتم برم خونه! يه جنازه ى سيار ميباشم! شما چه خبر؟!
Avatar for selene
من يه موز برداشتم
Avatar for selene
عكسمو عوض كردم! پيشرفت كرده مكان
Avatar for selene
عكس پروفايلمو عوض كنم ببينم چى ميشه
Avatar for selene
تو مطب چشم پزشكى نشستم نوبتم بشه
Avatar for selene
حوصله ندارم
Avatar for selene
صبح شده! بيدار شيد
Comment
بیداریم.صبح بخیر ‎· mousaviam2
Comment
اوا سلام! صبح بخير@mousaviam2 ‎· Selene
Avatar for selene
خاستگار برام اومد و تو نيامدى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place