Avatar for selene

این را توی کله ات فرو کن که زن ها با مردی که دوستش دارند ازدواج نمی کنند.زن وقتی دید کارد به استخوان رسیده و لازم است برای آینده اش یکی را انتخاب بکند،آن وقت می گردد و مردی را پیدا می کند که حدس می زند پدر خوب و شوهر خوبی از آب در می آید و می شود بهش تکیه کرد.فهمیدی؟وگرنه عشق حس خوشایندی است که امروز هست و فردا نیست. ملت عشق/الیف شافاک

Avatar for selene

خبرى نبوده گويا!

Comment

اینجا؟

 ‎· Hadi.Yalin
Avatar for selene

اومدم يه سر ببينم چه خبره تو مكانمون!؟ مكانتون!؟

Avatar for selene

سلام

Comment

سلام

 ‎· احسان
4 more comments
Comment

سلام! معتاد نشو! كم ميام اينجا@saeedlovely65

 ‎· Selene
Avatar for selene

خوابم مياد

Avatar for selene

! طراحى از عكس شما

Comment

دیجیتال پینتینگ هم انجام میدید?

 ‎· ابوهدی
9 more comments
Comment

چه قشنککککک

 ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
Avatar for selene

سلام عسلا!

Avatar for selene

راستى بچه ها! سفارش طراحى از رو عكستون هم پذيرا ميباشيم و اينا!

Comment

نمونه کار هم داری?

 ‎· ابوهدی
Comment

اره! الان ميذارم ببينيد@abouhoda

 ‎· Selene
Avatar for selene

دقيقا نميدونم چرا لبامو اين ريختى كردم:)))

Comment

شبیه این جاسوسای آلمانی شدی ((:

 ‎· mairyland
5 more comments
Comment

اخى! نترس نترس@arash

 ‎· Selene
Avatar for selene

كله سحرى اومدم ببينم چه خبره تو مكان!

Avatar for selene

به شدت خودمو عن كردم! حالا خوبه عن خاصى هم نيستما! ولى عن كه هستم!

Comment

تویتری هستی؟

 ‎· Milad
Avatar for selene

صبح جمعه تون بخير گلاى تو مكان

Avatar for selene

طرح زوج و فرد از درب منزل هست ايا؟!

Comment

سوال دیشب همه از من :)) یکی گفت زنگ بزنیم از 110 بپرسیم

 ‎· Mamad
Avatar for selene

صبحتون به خير گلاى مكان

Comment

صبح به خیر :)

 ‎· alawee
Avatar for selene

داره صبح ميشه

Comment

تو واقعا کی می خوابی؟

 ‎· farbod
Comment

ميبينى فربد!؟ من كلا يا سركارم يا بيدارم! خودمم نميدونم كى ميخوابم@farbod

 ‎· Selene
Comment

جدی ها، تو از منم بدتری

 ‎· farbod
Comment

ريدم به اين زندگى@farbod

 ‎· Selene
Avatar for selene

حوصله م سر رفته بود! اومدم ببينم چه خبره اينجا

Comment

منم

 ‎· AmirGT
Avatar for selene

يه روزم از فرجام برجام گذشت! من هنوز شوهر گيرم نيومدااا

Avatar for selene

اژانس گرفتم برم خونه! يه جنازه ى سيار ميباشم! شما چه خبر؟!

Avatar for selene

من يه موز برداشتم

Comment

:)

 ‎· بولوار نیوفسکی
Avatar for selene

عكسمو عوض كردم! پيشرفت كرده مكان

Avatar for selene

عكس پروفايلمو عوض كنم ببينم چى ميشه

Avatar for selene

تو مطب چشم پزشكى نشستم نوبتم بشه

Avatar for selene

حوصله ندارم

Avatar for selene

صبح شده! بيدار شيد

Comment

بیداریم.صبح بخیر

 ‎· mousaviam2
Comment

اوا سلام! صبح بخير@mousaviam2

 ‎· Selene
Avatar for selene

خاستگار برام اومد و تو نيامدى

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10