دلم واسه سبزى پاك كردن با ويدا تنگ شده اصلا:)))
بذار یه هفته بگذره :)))) ‎- Vivavida
بايد اين سنت حسنه رو زود شروع كنيم اخه@vivavida ‎- Selene