دلم واسه سبزى پاك كردن با ويدا تنگ شده اصلا:)))
بذار یه هفته بگذره :)))) ‎· Vivavida
بايد اين سنت حسنه رو زود شروع كنيم اخه@vivavida ‎· Selene