فك كنم ٢٠ ساله م بود اومدم فرفر! بعد از اون موقع چه اتفاقايى كه نيوفتاده ! چقد زندگيامون چرخيده و عوض شده
منم 20 ساله بودم الان 10 سال گذشته ‎- منفی سی

2015-2016 Mokum.place