الان يه سرى به خودشون ميگن سلبريتى فرفر! من بهم برميخوره :))))
من فکر کردم من فقط بهم بر میخوره :))) ‎- Vivavida
شدت بر خوردگى من در حد ديليت اكانته:))@vivavida ‎- Selene
نه من گذاشتم بحساب بچگیشون :)))) ‎- Vivavida
خب پس من بلاكشون ميكنم:)))@vivavida ‎- Selene