بعد اولين دايركتمو زدم! سلام عشقم:)))
اسمایلی چک کردن دایرکت ‎- حوسین
فک کنم اوپس شده :)) ‎- alifkr
نه اوووف شد:)))@alifkr ‎- Selene