صلاح ديدم اينجا هم با دنا خانم اشناتون كنم
ای وای ای وای ‎- جلال
جلال شما سينه بزن@joonomi ‎- Selene