شيفت شب نداريم!؟
ما ترک کردیم :))) ‎· مـِـهدی❆
خودت دس به کار شو ‎· soshyans
باید داشته باشیم ‎· behnam2k
من كه شيفت شبانه روزى بودم:))@bahrami ‎· Selene
ما کتاب میخونیم :))) ‎· عموشاد
حتما داریم :دی ‎· Hadi.Yalin
فرهيخته شدى؟!@mahdimalaguena ‎· Selene
@yalin: كوو! هيشكى نيست كه ‎· Selene
فرهیختگی از ویژگی های بارز اینجانب است ‎· عموشاد
بنده ساعت سه نصف شب بودم حتی دیشب از ذوق :| ‎· Hadi.Yalin