پرت رو هم كشيدم اوردم اينجا براتون:)))
پرت سلام كن عمو ببينه ‎- Selene
کار زشتی کردی پسر مردمو آوردی تو مکان ‎- Vivavida
حالا يكم دور هميم! اخر شب ميفرستمش بره خونشون@vivavida ‎- Selene
اومدم :D ۀمون فر فره که ‎- Pert
اره همونه! گفتم بهت كه:)))) ‎- Selene