پرت رو هم كشيدم اوردم اينجا براتون:)))
پرت سلام كن عمو ببينه ‎· Selene
کار زشتی کردی پسر مردمو آوردی تو مکان ‎· Vivavida
حالا يكم دور هميم! اخر شب ميفرستمش بره خونشون@vivavida ‎· Selene
اومدم :D ۀمون فر فره که ‎· Pert
اره همونه! گفتم بهت كه:)))) ‎· Selene