خواستم بگم ظاهرا بانك ثامن هم مدير عاملش يه ٦ ميلياردى ورداشته در رفته:)))
ممنون الخروجه، خودش و خانواده‌اش ‎· hadi
دو روز پيش فلنگو بستن@hadinik ‎· Selene