دقيقا نميدونم چرا لبامو اين ريختى كردم:)))
image.jpeg.jpg
شبیه این جاسوسای آلمانی شدی ((: ‎- mairyland
منظورت همون نازى ها سا ديگه؟:))@mairyland ‎- Selene
امین راست میگی سفر در زمان کردی :))) ‎- Vivavida
الان بگم واااای ترسیدم ، حرف بدی زدم ؟ :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه@arash ‎- Selene
@selene وااااای ترسیدممممم :(( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اخى! نترس نترس@arash ‎- Selene