دقيقا نميدونم چرا لبامو اين ريختى كردم:)))
image.jpeg.jpg
شبیه این جاسوسای آلمانی شدی ((: ‎· mairyland
منظورت همون نازى ها سا ديگه؟:))@mairyland ‎· Selene
امین راست میگی سفر در زمان کردی :))) ‎· Vivavida
الان بگم واااای ترسیدم ، حرف بدی زدم ؟ :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه@arash ‎· Selene
@selene وااااای ترسیدممممم :(( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اخى! نترس نترس@arash ‎· Selene