به شدت خودمو عن كردم! حالا خوبه عن خاصى هم نيستما! ولى عن كه هستم!
تویتری هستی؟ ‎· Milad