! طراحى از عكس شما
image.jpeg.jpgimage.jpeg.jpg
دیجیتال پینتینگ هم انجام میدید? ‎· ابوهدی
نه! بلد نيستم@abouhoda ‎· Selene
چطوری میکشی؟ با نرم افزار یا خودت با دست طراحی میکنی؟ ‎· varash
با دست!!@varash ‎· Selene
@selene: واو چه عالی. آفرین ‎· varash
خیلی خوبه ++++ ‎· Dr.RoHo
عالی عالی ‎· گرگان‌نت (✓)
احسنت ‎· alifkr
خیلی خوب شده :) عالی ‎· Mamad
مرسى مرسى! ‎· Selene
چه قشنککککک ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات