! طراحى از عكس شما
image.jpeg.jpgimage.jpeg.jpg
دیجیتال پینتینگ هم انجام میدید? ‎- ابوهدی
نه! بلد نيستم@abouhoda ‎- Selene
چطوری میکشی؟ با نرم افزار یا خودت با دست طراحی میکنی؟ ‎- varash
با دست!!@varash ‎- Selene
@selene: واو چه عالی. آفرین ‎- varash
خیلی خوبه ++++ ‎- Dr.RoHo
عالی عالی ‎- گرگان‌نت (✓)
احسنت ‎- alifkr
خیلی خوب شده :) عالی ‎- Mamad
مرسى مرسى! ‎- Selene
چه قشنککککک ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات