انگار همین دیروز بود ۷ سال پیش داشتیم وقت تلف می‌کردیم فرفر
انگار همین دیروز بود توی فرفر وقتمونو تلف می کردی سلتون :D ‎- FOTROS
تو چرا همه جا هستی ‎- Seltoon
کاریه که از دستم بر میاد :D ‎- FOTROS