انگار همین دیروز بود ۷ سال پیش داشتیم وقت تلف می‌کردیم فرفر
انگار همین دیروز بود توی فرفر وقتمونو تلف می کردی سلتون :D ‎· FOTROS
تو چرا همه جا هستی ‎· Seltoon
کاریه که از دستم بر میاد :D ‎· FOTROS