Avatar for seltoon
ولی بی‌شوخی فرفر مسیر زندگی من رو تغییر داد
Comment
آره اولین کروکی ای که پلیس راهنمایی رانندگی هم در ایران کشید بعد از همین تغییر مسیر تو بود :D ‎· FOTROS
Comment
چطور؟ ‎· Florette
Comment
از لحاظ دوستی‌هایی که شکل گرفت ‎· Seltoon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place