ايران ديپلماتيك/ در آستانه لغو تحريم هاي ايران برخي منابع خبري از استقرار نيروي انتظامي مقابل ساختمان وزارت خارجه خبر مي دهند
پاشیم بریم توی وزارت خارجه دیدنی‌ه ‎· Seltoon
با تانک برو ‎· mostafa