وسط فرفربازی رییسم زنگ زد... عجب وقت نشناس هایی هستن ها... منم حواسم اینور بود پشت تلفن هی صدام میکنه میگه هستی؟... نیستم آقا نیستم برو بعدا بیا، مزاحم هم نشو
:)))) ‎· روانشناس