آقا آبدارچیمون با یه طبقه دیگه جاش عوض شد. دومی مهربون اومد این خبر رو داد. خواستم بهش حال بدم گفتم پس ما سعادت داشتیم از این به بعد شما در خدمت ما باشید!!!!....
گند زدم:)) ‎· shadise