اگر این مکان هم حاجت بده هست من ازش استخدام میخوام. با تشکر پیشاپیش.
اسمایلی دستمال گره زدن و زیر زیرکی دعا خوندن :)) ‎· shadise
من هرروز بیام شمع روشن کنم حاجتم رو میده؟ ‎· shadise
تلاش کن ایشالله :)) ‎· adomide
کارت چیه؟ ‎· Truman