اگر این مکان هم حاجت بده هست من ازش استخدام میخوام. با تشکر پیشاپیش.
اسمایلی دستمال گره زدن و زیر زیرکی دعا خوندن :)) ‎- shadise
من هرروز بیام شمع روشن کنم حاجتم رو میده؟ ‎- shadise
تلاش کن ایشالله :)) ‎- adomide
کارت چیه؟ ‎- Truman