شما رو نمیدونم. ولی فرندفید واقعا مسیر زندگی من رو تغییر داد...
دیشب اتفاقی باز با یکی از نشانه هاش رو به رو شدم ‎· shadise
چطوری ‎· Hadi.Yalin
@yalin: توضیحش سخته. ولی مثل بعضی بچه ها که ازدواج فرندفیدی داشتن مثلا. اون اتفاقی بود که از اینجا شروع شده بود دیگه... منم همینطور. یه سری اتفاق داشتم که سرمنشا ش میرسه به فرفر همش ‎· shadise
برای منم سرمنشا خیلی اتفاقا شد ‎· Hadi.Yalin
@yalin خیلی جالبه. عرق ملیم بیشتر شد نسبت به این فضا ‎· shadise
هممون همینطوریاست که درگیرشیم! ‎· ابوهدی
@abouhoda دقیقا ‎· shadise