وای وای یادش بخیر ببین همون یو ال را داره وای خدای من همون حس