الان دارم پشتیبانی سیستمم را میکنم مشتری باگای اینجارا میگه بعد طلب کارم هست خداییز زور نیست ما الان با همه باگاش خوشحالیم ولی اونا شاکین :دی
سلام دادا :)) ‎· Dice Marshal
خوبی دادا؟ ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
گوربونت ‎· Dice Marshal