خیلی برام جالبه که این اشتباه ارشد را همه مرتکب شدن ومن تنها گول این ارشد را نخوردم ولی خوب من تنها گول وعده های ادمای دیگه را خوردم ههععیییی