خوبیه این تگ از وقتی فرفر مرده اینه که ادم کارای خارجیا را هم میخونه و با دغدغه های اونام اشنا میشه اینم جنبه علمی کار :دی