تازگیا کم غذا شدم شدید گشنمه ولی از گلوم پایین نمیره :|
دی‌ان‌ای اصفهانیت می‌گه غذائه حیفه :))) ‎· Dice Marshal
@napalmdice: دقیقا معلومه منا خوب شناختی :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛