جوری دندونم در میکنه که انگار جوری شده است
احتمالا چون روز تعطیله باید بری کلینیک.... یکی پشت خونه ما تو فرایبورگ هست یکی هم فکر کنم فلکه احمد آباد ولی مطمئن نیستم جمعه ها باشن ‎· SiamakMemarian
@siamakmemarian: سیامک عکس opg میخوام که تعطیلند فردا صبح میرم ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛