امروز یه گردا خاک اساسی کردم بدجور توی شرکت اخرشم کنترل از دستم در رفت یه حرف ناجو از دهنم زد بیرون
بی ادب ‎- نومیا

2015-2016 Mokum.place